Dobrodošel na Autopoint

Spodaj lahko poiščeš primeren avto.

SLO: 

POGOJI DRAŽBE: 

 • OGLED VOZIL:
  Ogled vozil bo potekal v torek, 30.5.2023, med 9:00 in 12:00 na lokaciji CGP Dobruška vas, Dobruška vas 45, 8275 Škocjan.
  Ogled bo potekal samo v navedenem terminu. Ogled vozil izven termina ne bo mogoč.
  Ob prihodu se zglasite pri vratarju.
 • Vozila se prodajajo po sistemu; videno - kupljeno, reklamacij ne bomo upoštevali.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek 499 eur ali manj, je 50 eur neto.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek od 500 eur do 1499 eur, je 150 eur neto.
 • Minimalna provizija za vozila, ki bodo na dražbi dosegla znesek 1500 eur ali več, je 450 eur neto, oziroma 4,5% od dosežene vrednosti vozila, v kolikor je ta znesek večji kot 450 eur neto.
 • Poleg provizije, kupec plača še strošek prenosa lastništva na njegovo ime v višini 20 eur neto. Prenos lastništva na kupca uredimo mi, pred prevzemom vozila.
 • Vozila se nahajajo v Sloveniji.

CRO: 

UVJETI AUKCIJE 

 • PREGLED VOZILA:
  Pregled vozila će se održati u utorak, 30.5.2022. u vremenu od 9:00 do 12:00 sati na lokaciji CGP Dobruška vas, Dobruška vas 45, 8275 Škocjan.
  Pregled će se održati samo na navedeni datum. Izvan termina neće biti moguće vidjeti vozila.
  Kad dođete, molimo vas, javite se kod vratara.
 • Vozila se prodaju po sustavu; vidjeno - kupljeno, pritužbe nećemo razmatrati.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 499 eura ili manje, je 50 eura neto.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 500 eura do 1499 eura, je 150 eura neto.
 • Minimalna provizija za vozila, koja će na aukciji postići iznos od 1500 eura ili više, je 450 eura neto, odnosno 4,5% od postignute vrijednosti vozila ukoliko je taj iznos veći od 450 eura neto.
 • Uz proviziju, kupac plaća i trošak prijenosa vlasništva na svoje ime u iznosu od 20 eura neto. Prijenos vlasništva na kupca uredimo mi, prije preuzimanja vozila.
 • Vozila se nalaze u Sloveniji.

ENG:

AUCTION TERMS:

 • INSPECTION OF VEHICLES:
  The inspection of the vehicles will take place on Tuesday, 30 May 2023, between 9:00 and 12:00 at the location of CGP Dobruška vas, Dobruška vas 45, 8275 Škocjan.
  The tour will take place only during the specified time. It will not be possible to view the vehicles outside the scheduled time.
  Report to the concierge upon arrival.
 • Vehicles are sold by system; seen - bought, complaints will not be considered.
 • The commission for a vehicle that will reach an amount of 499 euros or less at the auction is 50 euros net.
 • The commission for a vehicle that will reach amount from 500 euros to 1499 euros at the auction is 150 euros net.
 • The minimum commission for vehicles that will reach an amount of 1,500 euros or more at the auction is 450 euros net, or 4.5% of the achieved value of the vehicle, if this amount is greater than 450 euros net.
 • In addition to the commission, the buyer also pays the cost of transferring ownership to his name in the amount of 20 euros net. We arrange the transfer of ownership to the buyer before taking over the vehicle.
 • The vehicles are located in Slovenia.