POLITIKA ZASEBNOSTI

O SPLETNI STRANI

Splošni podatki o družbi. Vse vsebine, ki so podane na tej spletni strani, njenemu uporabniku zagotavljajo splošne informacije o družbi Autopoint APO d.o.o., Izola, Polje 9B, 6310 Izola – Isola, matična številka: 8163383000, ID za DDV: SI 96845805 (v nadaljevanju: »družba« ali »upravljavec osebnih podatkov«), ki upravlja s spletno stranjo in spletno aplikacijo AUTOPOINT. Na tej spletni strani so podane tudi relevantne informacije o dejavnostih oz. storitvah, ki jih družba izvaja, vezane na prodajo ali nakup rabljenega vozila s sodelovanjem na spletni javni dražbi.

Vsebine na spletni strani. Družba se trudi s potrebno skrbnostjo pri pripravi spletne strani in spletne aplikacije zagotavljati točnost in ažurnost vseh podatkov ter informacij, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. Podatki na tej spletni strani so informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne vsebinske napake ali za napake vezane na pravilnost in točnost objavljenih podatkov, do katerih bi lahko prišlo, primeroma, zaradi občasnih časovnih zamikov pri posodobitvah informacij, napak in očitnih pomot pri vnosu, tehničnih zapletov ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsi uporabniki objavljene vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Nihče ki sodeluje pri nastanku in urejanju te spletne strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vse podatke in informacije objavljene na spletni strani lahko uporabniki v primeru dvoma pred uporabo preverijo na e-mail naslovu [email protected] ali telefonski številki +386 (0)31 302 033.

Spremembe vsebin na spletni strani. Družba si pridružuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi, popravlja, dodaja ali odvzame posamezne dele politike zasebnosti in o varovanju osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da z namenom ažurne seznanitve redno pregledujete vsebino družbine politike zasebnosti in o načinu varovanja osebnih podatkov.

Avtorske pravice. Vse vsebine in informacije na tej spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru bodisi predmet avtorske zaščite bodisi druge vrste oz. oblike zaščite intelektualne lastnine. Informacije in dokumenti, ki so objavljeni na tej spletni strani, se ne smejo reproducirati na noben način, ne smejo se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, še zlasti ne v komercialne namene.

Povezave do drugih spletnih mest. Na spletni strani [email protected] so občasno navedene tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso v upravljanju družbe. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in služijo vsakokratnemu obiskovalcu spletne strani zgolj kot pomoč. Družba teh spletnih mest ne nadzira in ne odgovarja za njihove politike zbiranja in upravljanja podatkov. Zato vam družba predlaga, da pred uporabo obiskanih spletnih mest preko povezav, zlasti pa pred morebitnim posredovanjem osebnih podatkov na takšne spletne strani, natančno preberete njihovo izjavo o zasebnosti, objavljeno na obiskanem spletnem mestu.

Strinjanje uporabnika. Za vsakega uporabnika, ki uporablja to spletno stran, se šteje, da je natančno prebral vsebino, navedeno v tej rubriki O spletni strani in Politiko zasebnosti, kakor tudi, da je vse predstavljene informacije razumel in jih sprejel. Iz tega razloga družba posameznika opozarja, da v primeru nestrinjanja z informacijami, pogoji in politikami na tej spletni strani, z njeno uporabo nemudoma preneha.

Politika zasebnosti

Z vašimi podatki, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, naslov IP, uporabniško vedenje), ki se zbirajo pri uporabi te spletne strani, upravlja in jih obdeluje družba Autopoint APO d.o.o., Izola, Polje 9B, 6310 Izola – Isola, matična številka: 8163383000, ID za DDV: SI 96845805, ki je obdelovalec osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).

Podrobnejše informacije o upravljavcu spletne strani in o obdelavi podatkov, pridobljenih preko spletne strani oz. po elektronski poti, najdete spodaj:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
Autopoint APO d.o.o.
Izola, Polje 9B, 6310 Izola – Isola
Telefon: +386 (0)31 302 033
E-mail: [email protected]
Kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo podatkov
Gašper Picelj ([email protected])
Nameni, za katere se osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani oz. elektronsko, obdelujejo, in pravna podlaga za njihovo obdelavo
(a) Obisk spletne strani
Kadar obiščete spletno stran družbe, se na spletnem strežniku avtomatsko pričnejo shranjevati dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki so sestavljene iz podatkov o IP številki - številki, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verziji brskalnika, času obiska strani, jeziku in različici programske opreme brskalnika, ločljivosti zaslona, podpori Flash, podpori Javascript. Družba na ta način zbranih podatkov ne obdeluje posebej, jih ne povezuje z drugimi podatki ali kako drugače uporablja, da bi iz njih izluščila identiteto posameznika. Shranjevanje dnevniških datotek je namenjeno temu, da se poskrbi za večjo varnost omrežja, da se zagotavlja varnost prenešenih informacij in da se omogoči zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo celovitost, dostopanje, varnost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov. Varnost storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov, je tako ključna in vselej na prvem mestu. S tem družba skladno s svojimi legitimnimi interesi skrbi za varno in učinkovito izvajanje svojih dejavnosti, vezanih na prodajo ali nakup rabljenega vozila s sodelovanjem na spletni javni dražbi.
Podatki se hranijo največ:
2 leti (_ga google analytics)
1 dan (_gid google analytics)
do trenutka zaprtja brskalnika (_gat_gtag google analytics in PHPSESSID sejni piškotek)
1 mesec (cookie_notice_accepted oz. obvestilo o piškotkih)
***
 (b) Evidenca registriranih uporabnikov
Preko spletne strani družbe se lahko posameznik preko spletnega obrazca (formularja) registrira, kar je pogoj za sodelovanje na spletni javni dražbi za nakup ali prodajo rabljenega avtomobila (več o pogojih za sodelovanje na javni dražbi najdete v rubriki »Splošni pogoji«). Z registracijo preko formularja posameznik odda zahtevane podatke za registracijo, ki vključujejo podatke o prodajalcu ali kupcu vozila: ime, priimek, elektronski naslov, mobilni telefon, naslov, kraj, poštna številka, geslo). Podatke, ki so pridobljeni preko spletnega obrazca, družba potrebuje za uspešno upravljanje s spletno platformo in vodenje spletne javne dražbe in nudenje povezanih storitev, ter za to, da lahko družba naslovnika na primeren način kontaktira v zvezi z izvedbo spletne javne dražbe. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje družbinih legitimnih interesov ter izpolnjevanje dogovorov in pogodbe med strankama. Podatki ostanejo shranjeni v bazi zbrani največ 10 let, razen če posameznik pred tem rokom izrazi željo, da želi biti odstranjen iz baze povpraševalcev. V tem primeru bo deregistriran. Podatki se shranjujejo po tem roku, če posameznik izrecno izjavi, da želi ostati v bazi ali če poda svoje soglasje za prejemanje e-novic.
(c) Pošiljanje novic
Preko spletnega obrazca se lahko posameznik prijavi na prejemanje e-novic družbe, ki obsegajo občasne vsebine o spletnih javnih dražbah in povezanih storitvah. Od družbe posameznik prejema e-novice na podlagi svojega podanega soglasja le toliko časa, dokler svojega soglasja ne prekliče preko e-mail naslova [email protected] ali telefonske številke +386 (0)1 548 36 20
Morebitna odjava iz baze in/ali od prejemanja novic ne vpliva na (ne)zakonitost obdelave podatkov, ki se je na veljavni podlagi izvajala do njenega preklica.
Družba ne bo nikdar pošiljala sporočil in obvestil z neprimerno vsebino.
Uporabniki osebnih podatkov in prenosi
Pogodbeni obdelovalec, ki za družbo vzdržuje in gostuje spletno stran, je uporabnik osebnih podatkov, posredovanih preko nje.
Osebni podatki se v drugih primerih prenašajo zgolj takrat, kadar zakon, sodni ali drugi uradni organ tako zahtevajo.
Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obdobje hrambe osebnih podatkov 
Obdobja hrambe so navedena zgoraj pri različnih vrstah podatkov.
Pravice posameznikov
Posameznik, ki je podal družbi svoje podatke, lahko kadarkoli preko telefonske številke upravljavca +386 (0)1 548 36 20 ali e-mail naslova [email protected] zahteva vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov ne bi smelo obdelovati tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru upravičenega ugovora posameznika družba preveri dejansko stanje in z obdelavo podatkov bodisi preneha oz. jo prilagodi, ali pa posamezniku posreduje nujne legitimne razloge, zaradi katerih lahko družba z obdelavo nadaljuje. Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih podatkov lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na njegovi spletni strani ( https://www.ip-rs.si/). Pri prijavi kršitev, podaji pripomb ali vprašanj posameznik ni dolžan posredovati svojih osebnih podatkov, vendar, če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov, ga družba v zvezi s tem ne bo mogla kontaktirati.

Zadnja posodobitev:1.12.2018