Dobrodošel na Autopoint

Spodaj lahko poiščeš primeren avto.

SLO: 

POGOJI DRAŽBE: 

 • Nekatera vozila so v slabšem stanju. Priporočamo predhodni ogled.
 • Vozila se prodajajo po sistemu; videno - kupljeno, reklamacij ne bomo upoštevali.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek 499 eur ali manj, je 50 eur neto.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek od 500 eur do 1499 eur, je 300 eur neto.
 • Minimalna provizija za vozila, ki bodo na dražbi dosegla znesek 1500 eur ali več, je 550 eur neto, oziroma 5,5% od dosežene vrednosti vozila, v kolikor je ta znesek večji kot 550 eur neto.
 • Poleg provizije, kupec plača še strošek prenosa lastništva na njegovo ime (20EUR + DDV). Prenos lastništva na kupca uredimo mi, pred prevzemom vozila.
 • Ponudba je za kupca zavezujoča pet delovnih dni po končani dražbi.
 • Rok za prevzem vozil je 10 dni po pozivu za prevzem. V primeru, da vozila ne bodo odpeljana v dogovorjenem roku, vam bomo zaračunali strošek stojnine v višini 10 eur neto na dan.
 • Vozila se nahajajo na različnih lokacijah v Sloveniji, glej tabelo.
 • OGLED VOZIL bo potekal po terminih in na lokacijah navedenih v spodnji tabeli:

CRO:

UVJETI AUKCIJE 

 • Neka su u lošom stanju. Testiranje vozila nije bilo moguče. Preporučujemo pregled.
 • Vozila se prodaju po sustavu; vidjeno - kupljeno, pritužbe nećemo razmatrati.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 499 eura ili manje, je 50 eura neto.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 500 eura do 1499 eura, je 300 eura neto.
 • Minimalna provizija za vozila, koja će na aukciji postići iznos od 1500 eura ili više, je 550 eura neto, odnosno 5,5% od postignute vrijednosti vozila ukoliko je taj iznos veći od 550 eura neto.
 • Uz proviziju, kupac plaća i trošak prijenosa vlasništva na svoje ime (20EUR + DDV). Prijenos vlasništva na kupca uredimo mi, prije preuzimanja vozila.
 • Ponuda je obvezujuća za kupca pet radnih dana nakon završetka dražbe.
 • Rok za preuzimanje vozila je 10 dana od poziva za preuzimanje. U slučaju da se vozila ne uklone u dogovorenom roku, naplatit ćemo vam trošak od 10 eura neto po danu.
 • Vozila se nalaze na različitim lokacijama u Sloveniji, gledaj tablicu.
 • PREGLED VOZILA : če se održavati po terminima i na lokacijama navedenima u donji tabeli.

ENG:

AUCTION TERMS:

 • Some vehicles are in worse condition. We recommend a prior viewing.
 • Vehicles are sold by system; seen - bought, complaints will not be considered.
 • The commission for a vehicle that will reach an amount of 499 euros or less at the auction is 50 euros net.
 • The commission for a vehicle that will reach amount from 500 euros to 1499 euros at the auction is 300 euros net.
 • The minimum commission for vehicles that will reach an amount of 1,500 euros or more at the auction is 550 euros net, or 5.5% of the achieved value of the vehicle, if this amount is greater than 550 euros net.
 • In addition to the commission, the buyer also pays the cost of transferring ownership to his name (20 EUR + VAT). We arrange the transfer of ownership to the buyer before taking over the vehicle.
 • The offer is binding for the buyer five working days after the end of the auction.
 • The deadline for taking over vehicles is 10 days after the call for takeover. If the vehicles are not taken away within the agreed time, we will charge you a parking fee of 10 euros net per day.
 • The vehicles are located in various locations in Slovenia, see the table.
 • VEHICLE INSPECTION will take place at schedules and locations shown in the table below:
Znamka model Šasija Datum ogleda Lokacija ogleda Kontaktna oseba
RENAULT TWINGO 1.2 VF1C068AE32543098 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1CO68AE29649986 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
VW TRANSPORTER 2.0 WV1ZZZ7HZCH052621 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.2 VF1BB2U0535046129 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
LJ CPŠ APK 1500 16 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1C06G0E35046014 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1CO68AE29649995 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
FIAT PANDA 4X4 ZFA16900001028870 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.2 VF1BB2U0535046123 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
RENAULT CLIO 1.2 VF1BB2U0535046125 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
RENAULT KANGOO 1.5 VF1KCTGEF35063039 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Savinjska 42, 1420 Trbovlje Anton Šunta 031 319 946
RENAULT TWINGO 1.2 VF1C06G0E35046004 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1CO68AE29649974 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1C06G0E35045996 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
DACIA DUSTER 1.5 UU1HSDACN47976243 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000813884 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
DACIA DUSTER 1.5 UU1HSDACN47976253 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
RENAULT CLIO 1.4 VF1BBOPOG29650034 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.2 VF1BB2U0535046118 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TWINGO 1.2 VF1C06GOE35046013 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT KANGOO 1.5 VF1KCE8EF32185446 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.2 VF1BB2U0535046117 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
MAN 8.163 LC WMAL22ZZZ2Y096297 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
RENAULT MASCOTT 120.50 VF654ANA000020429 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.6 VF1BB1DOF25864618 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT TRAFIC 1.9 VF1FLBCB66Y125888 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT KANGOO 1.5 VF1KCTGEF35063036 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Savinjska 42, 1420 Trbovlje Anton Šunta 031 319 946
FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000901091 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Savinjska 42, 1420 Trbovlje Anton Šunta 031 319 946
RENAULT KANGOO 1.5 VF1KCTGEF35063023 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Livada 1, 8000 Novo mesto Anton Škofljanc 041 380 812
RENAULT CLIO 1.4 VF1BB0P0G29650038 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
RENAULT CLIO 1.4 VF1BB0PEG32868357 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921
DACIA DUSTER 1.5 UU1HSDADG50147426 16.5.2024, med 8:00 in 12:00 Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1230 Domžale Bojan Pirš 041 792 921