Dobrodošel na Autopoint

Spodaj lahko poiščeš primeren avto.

SLO: 

POGOJI DRAŽBE:

 • Provizija za vozila je 350 eur neto.
 • Vozilo ima CRO dokumente.
 • Pravico do udeležbe in udeležbe imajo fizične in pravne osebe z obveznostjo plačila varščine v višini 500,00 EUR, kar v kunski protivrednosti znaša 3.767,25 HRK (fiksno menjalno razmerje 1 EUR = 7,53450 HRK). Po podpisu pogodbe in plačilu varščine lahko fizične osebe sodelujejo na dražbi.
 • Varščino plačate po registraciji na spletni strani www.autopoint.hr. Po registracij je potrebno poslati obvestilo o prijavi na dražbo na elektronski naslov [email protected]. Na podlagi tega boste po elektronski pošti prejeli pogodbo in navodila za plačilo varščine.
 • Ob polju začetna cena je stolpec, v katerem je navedeno, ali je DDV vključen v ceno in ali bo prikazan na računu:
  1. DDV je obračunan in prikazan - prikazana cena je z DDV, DDV je prikazan na računu
  2. DDV je obračunan in ni prikazan - prikazana cena je z DDV, DDV ni prikazan na računu
  3. Cena je NETO brez DDV – Prikazana cena je brez DDV, DDV je treba plačati na izlicitirani znesek

UVJETI AUKCIJE 

 • Provizija za vozila je 350 eura neto.
 • Vozila imaju CRO dokumente.
 • Pravo sudjelovanja i sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe uz obvezu uplate jamčevine od 500,00 EUR, što u kunskoj protuvrijednosti iznosi 3.767,25 kn (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 kn). Nakon potpisivanja ugovora i uplate jamčevine, fizičke osobe mogu sudjelovati na dražbi.
 • Polog plaćate nakon registracije na web stranici www.autopoint.hr. Nakon registracije potrebno je poslati obavijest o prijavi na dražbu na e-mail adresu [email protected]. Na temelju toga e-mailom ćete dobiti ugovor i upute za uplatu depozita.
 • Pored polja početna cijena nalazi se rubrika u kojoj je navedeno dali je pdv uračunat u cijenu i dali će biti prikazan na fakturi:
  1. PDV je obračunat i prikazan – cijena koja je prikazana je sa PDV-om, PDV je prikazan na fakturi
  2. PDV je obračunat i nije prikazan – cijena koja je prikazana je sa PDV-om, PDV nije prikazan na fakturi
  3. Cijena je NETO bez PDV-a – Cijena koja je prikazana je bez PDV-a, na izlicitirani iznos potrebno je uplatiti PDV

ENG:

AUCTION TERMS:

 • The commission for vehicles is 350 euros net.
 • Vehicles have CRO documents.
 • Individuals and legal entities with the obligation to pay a deposit of EUR 500.00 have the right to participate and participate, which in kuna equivalent amounts to HRK 3,767.25 (fixed exchange rate 1 EUR = 7.53450 HRK). After signing the contract and paying the deposit, private people can participate in the auction.
 • You pay the deposit after registering on the website www.autopoint.hr. After registration, you must send a notification about registering for the auction to the email address [email protected]. Based on this, you will receive a contract and instructions for paying the deposit by e-mail.
 • Next to the initial price field, there is a column that states whether VAT is included in the price and whether it will be shown on the invoice:

  1. VAT is calculated and shown - the price shown is with VAT, VAT is shown on the invoice

  2. VAT is calculated and not shown - the price shown is with VAT, VAT is not shown on the invoice

  3. The price is NET without VAT – The price displayed is without VAT, VAT must be paid on the auctioned amount