Dobrodošel na Autopoint

Spodaj lahko poiščeš primeren avto.

SLO: 

POGOJI DRAŽBE:

 • Stroji so v slabšem stanju. V mirovanju 6 mesecev ali več. Preizkus strojev ni bil mogoč. Priporočamo predhoden ogled strojev na lokacijah (glej tabelo spodaj).
 • Za ogled strojev se je potrebno predhodno najaviti kontaktni osebi, vsaj en dan pred prihodom (glej tabelo spodaj).
 • Ogled vozil bo potekal, dne 24.5. in 25.5.2023 na lokacijah navedenih v spodnji tabeli.
 • Na nekaterih strojih manjkajo baterije in ostali deli. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.
 • Vozila se prodajajo po sistemu; videno - kupljeno, reklamacij ne bomo upoštevali.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek 299 eur ali manj, je 30 eur neto.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek od 300 eur do 599 eur, je 80 eur neto.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek 600 eur do 1199 eur, je 250 eur neto.
 • Provizija za vozilo, ki bo na dražbi doseglo znesek 1200 eur ali več, je 350 eur neto.
 • Vozila se nahajajo na različnih lokacijah po Sloveniji.
 • Rok za prevzem vozil je 14 dni po pozivu. V primeru, da vozila ne bodo odpeljana v dogovorjenem roku, vam bomo zaračunali strošek stojnine v višini 10 eur neto na dan.

CRO:

UVJETI AUKCIJE 

 • Strojevi su u lošijem stanju. Miruje 6 mjeseci ili više. Nije bilo moguće testirati strojeve. Preporučamo preliminarni pregled strojeva na lokacijama (vidi tablicu u nastavku).
 • Za pregled strojeva potrebno je dogovoriti termin kod kontakt osobe, minimalno jedan dan prije dolaska (vidi tablicu ispod).
 • Pregled vozila če se održati, 24.5. i 25.5.2023 na lokacijama navedenima u donjoj tablici.
 • Na nekim strojeva fale baterije i ostali dijelovi. Kasnije reklamacije nećemo razmatrati.
 • Vozila se prodaju po sustavu; vidjeno - kupljeno, pritužbe nećemo razmatrati.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 299 eura ili manje, je 30 eura neto.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 300 eura do 599 eura je 80 eura neto.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 600 eura do 1199 eura je 250 eura neto.
 • Provizija za vozilo, koje bude na aukciji postiglo iznos od 1200 eura ili više, je 350 eura neto.
 • Vozila se nalaze na različitim lokacijama u Sloveniji.
 • Rok za preuzimanje vozila je 14 dana od dana poziva. U slučaju da se vozila ne uklone u dogovorenom roku, naplatit ćemo vam trošak od 10 eura neto po danu.

ENG:

AUCTION TERMS:

 • The machines are in worse condition. Dormant for 6 months or more. It was not possible to test the machines. We recommend a preliminary inspection of the machines at the locations (see the table below).
 • In order to view the machines, it is necessary to make an appointment with the contact person, at least one day before arrival (see the table below).
 • The inspection of the vehicles will take place on 24.5. and 25.5.2023 at the locations listed in the table below
 • Some machines are missing batteries and other parts. We will not consider later complaints.
 • Vehicles are sold by system; seen - bought, complaints will not be considered.
 • The commission for a vehicle that will reach an amount of 299 euros or less at the auction is 30 euros net.
 • The commission for a vehicle that will fetch from 300 euros to 599 euros at the auction is 80 euros net.
 • The commission for a vehicle that will reach the amount of 600 euros to 1199 euros at the auction is 250 euros net.
 • The commission for a vehicle that will fetch 1,200 euros or more at auction is 350 euros net.
 • The vehicles are located in various locations across Slovenia.
 • The deadline for taking over the vehicles is 14 days after the request. If the vehicles are not taken away within the agreed time, we will charge you a parking fee of 10 euros net per day.
Vrsta osnovnega sredstva (viličar, čistilni stroj,ročni paletnik…) TIP VILIČARJA/STROJA PROIZVAJALEC SERIJSKA ŠT. LOKACIJA (enota, naslov) KONTAKT URA OGLEDA DATUM OGLEDA
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90128885 DC ZALOG, Hladilniška 38 Gorazd Kopše, tel. 01 520 37 60 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EJE JUNGHEINRICH 82248387 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90161910 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EJE 120 JUNGHEINRICH 90218772 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ERC 214 JUNGHEINRICH 90234217 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90234231 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90234234 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ETV 112 JUNGHEINRICH 91032430 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR TFG 20 JUNGHEINRICH 100013375 DC PTUJ, Rogozniška 8, Ptuj Viktor Samec, tel. 02 780 72 65 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ETV 214 JUNGHEINRICH 91017318 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EKS 110 JUNGHEINRICH 91511624 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90218685 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ETV 216 JUNGHEINRICH 91002253 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90231545 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EFG 220 JUNGHEINRICH FN329839 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 JUNGHEINRICH 90168124 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR DFG 20 AK JUNGHEINRICH FN307082 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EFG DF 16 JUNGHEINRICH 89916048 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 20 JUNGHEINRICH 90108005 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ETV 214 JUNGHEINRICH 91006982 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ECE 220 Jungheinrich 90133080 DC Novo Celje, Novo Celje 11, Petrovče Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR AMXE Jungheinrich 14237709 DC Novo Celje, Novo Celje 11, Petrovče Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR RX 50-15 Still 515054 003408 DC Novo Celje, Novo Celje 11, Petrovče Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR H25T Linde 351F08102625 CTG METLIKA, Cesta XV. brigade 29, Metlika Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR XD 25 OM Pimespo F14158000646 CTG LJUTOMER, Babinska cesta 1, Ljutomer Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EJE 20 Jungheinrich 90085931 DC ZALOG, Hladilniška 38 Gorazd Kopše, tel. 01 520 37 60 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EFG 213 Jungheinrich FN 345320 DC Sežana, Partizanska cesta 127c, Sežana Matjaž Grošelj, tel 01 547 39 72 8:00 - 12:00 24.05.2023
VILIČAR EJC 16 JUNGHEINRICH 90022637 Hipermarket Nova Gorica, Industrijska cesta 6, 5000 NG Rovtar Tjaša, 051 284 140 8:00 - 13:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ele 16 JUNGHEINRICH 90021746 Hipermarket Nova Gorica, Industrijska cesta 6, 5000 NG Rovtar Tjaša, 051 284 140 8:00 - 13:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR ele 16 JUNGHEINRICH 90021748 Hipermarket Nova Gorica, Industrijska cesta 6, 5000 NG Rovtar Tjaša, 051 284 140 8:00 - 13:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR EFG DF 13 Jungheinrich 89923067 CTG HRASTNIK, Naselje Aleša Kaple 4, Hrastnik Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR D25 SX3,3P Indos 100050/01 CTG SLOVENSKA BISTRICA, Ljubljanska cesta 72, Slovenska Bistrica Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
VILIČAR V-3,6 IMP 21,1 Litostroj 67067/673 CTG BREŽICE, Cesta svobode 31, Brežice Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
ČISTILNI STROJ STROJ ČISTILNI HAKOMATIC B 1100/FLE HAKOMATIC 758002 DC Ljubljana, Slovenčeva 25 Tone Žagar, tel. 01 560 35 32 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
ČISTILNI STROJ RA -43 K30 Čist. stroj Columbus 3622 B CT TRŽIČ, Cankarjeva cesta1, Tržič Janez Šumečki, tel. 030 998 464 8:00 - 12:00 24. in 25.5.2023
ČISTILNI STROJ NILFISK BA 531 D
3510150000000 Hipermarket Ljubljana Rudnik,Jurčkova cesta 223 Meta Androček 051 284 027 8:00 - 13:00 24.05.2023
ČISTILNI STROJ NILFISK BA 531 D
3510150000000 Hipermarket Ljubljana Šmartinska Valentina Droljc 030 991 069 8:00 - 13:00 24.05.2023
ČISTILNI STROJ NILFISK BA 531 D
3510150000000 Supermarket Bohinjska Bistrica, Trg svobode 1 Marjeta Odar 051 285 257 8:00 - 12:00 25.05.2023
ČISTILNI STROJ NILFISK BA 531 D
3510150000000 Hipermarket Škofja Loka, Kidričeva cesta 43 b Ludvik Leban 030 991 001 8:00 - 12:00 24.05.2023
ČISTILNI STROJ GANSOW

Market Središče ob Dravi, Slovenska cesta 55 Marija Černelj 051 284 535 8:00 - 12:00 25.05.2023
ČISTILNI STROJ CLEANFIX RA 410
8520005 Market Poljčane,Bistriška cesta 48 Jožica Krušič 051 289 504 8:00 - 12:00 24.05.2023
ČISTILNI STROJ SIMPLA 50 BT

Market Vipava, Cesta 18.aprila 2 Silvana 251 285 957 8:00 - 12:00 24.05.2023